Descarregar

DEVOLUCIÓ PER DESISTIMENT

Forma de procedir per a una devolució per desistiment.

 

La llei reconeix als clients consumidors el dret de desistir de la compra durant un termini de catorze dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del producte.

 

Els articles s'han de tornar al seu embolcall original per garantir que estiguin degudament protegits en el trànsit.

 

Per tant, quan vulguis tornar la teva comanda durant aquest període, sense que ESPORTISSIM hagi comès cap error per part seva, et reemborsem l'import del producte i no les despeses de la comanda associades, com enviament, recollida o embalatges.

 

Per exercir el dret de desistiment, ens hauràs de notificar la teva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca per e-mail a esportissim@esportissim.com.

 

Et donarem un justificant de recepció.

 

Ens hauràs de tornar o lliurar directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals. Es considera complert el termini si efectues la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la teva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per tu per a la transacció inicial, tret que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

 

A continuació tens el formulari, en cas que prefereixis utilitzar aquest procediment:

FORMULARI DE DESISTIMENT EN COMPRA ON LINE

(Únicament emplenar i enviar si voleu desistir del contracte)

BOTIGA DE TRIATLO S.L.

CIF

Domicili

Telèfon

E-mail

Re: Dret de Desistiment

 

Benvolguts Srs.:

 

Per la present els comunico el meu desig de desistir del contracte de venda que a continuació relaciono:

Nº de comanda

Data de compra

 

Data de comanda/Recepció

 

 

Descripció del producte

 

 

Nom i Cognoms

 

 

D.N.I

 

 

Domicili

 

 

Email

 

 

Telèfon de contacte

 

 

Data actual

 

 

Motius des desistiment (pel nostre

control i qualitat de servei). No és

obligatori.

   

Signatura

 

Informació sobre l'exercici del dret de desistiment

 

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia de la recepció de la comanda.

 

Per exercir el dret de desistiment, haureu d'enviar-nos aquest formulari o una notificació, indicant el vostre nom, adreça completa, número de telèfon i adreça de correu electrònic, i la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Us recordem que l'ús d'aquest formulari no és obligatori.

 

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment:

 

En cas de desistiment per part seva, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pel Client d'una modalitat de lliurament diferent a l'oferta pel proveïdor). Procedirem a efectuar aquest reemborsament en el termini de 14 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, però recordeu que retindrem aquesta quantitat fins haver rebut els béns.